• ул. "Река Лева" № 54, "Крайречен булевард"
  / бившия мебелен магазин "Зорница" /

 • Понеделник - Петък
  09:00ч - 18:00ч

 • 092/ 660450, 660460, 663260
  факс 092/ 620333

Дизайн и подготовка за печат

 • - Дизайн и предпечатна подготовка на продуктови каталози, брошури, дипляни, формуляри и др.
 • - Дизайн и предпечатна подготовка на етикети, опаковки, кутии и др.
 • - Дизайн на менюта за заведения и ресторанти
 • - Дизайн на плакати, флаери и проспекти
 • - Дизайн и печат на календари – за стена, настолни, джобни, работни
 • - Дизайн и предпечат, страниране на книги, списания, вестници
 • - Дизайн и предпечат на Визитни картички
 • - ЕКСПОНАЦИЯ на филми за печат с експонатор DOT MATE 7500+ С ШИРИНА ДО 60см

Нашите партньори